Web Mail Escola Ginebró Facebook Ginebró Twitter Ginebró

Convenis

Taller Ginebró té establerts convenis amb diverses entitats i ajuntaments del nostre entorn. Els més importants són:

  • Conveni amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès, pel qual es permet als nostres alumnes fer ús de les instal·lacions esportives municipals, així com algunes aules molt pròximes a les insta·lacions. A canvi, hi ha establert un sistema de beques per afavorir alumnes procedents de Llinars que puguin necessitar-les.
  • Conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu. Estem integrats en la xarxa informàtica local XEDUC10 que en un futur ens proveirà d’accés a la fibra òptica. El Taller col·labora amb els centres educatius locals amb alumnes d’informàtica en pràctiques que gestionen el manteniment dels equips informàtics dels centres.
  • Conveni amb el centre Montserrat Montero pel qual els alumnes dels cicles d’Esports tenen  la possibilitat de fer activitats amb els alumnes de l’esmentat centre.